Mijn Prijzen
Mijn Prijzen
Mijn Prijzen

Honorarium

Prestaties Honorarium Je bent gewoon verzekerd Je hebt verhoogde tegemoetkoming
Terugbetaling Remgeld Terugbetaling Remgeld
Bilanzitting voor het begin van een logopedische behandeling (per halfuur) €33,16 €25,66 €7,50 €30,16 €3,00
Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling €47,27 €36,27 €11,00 €42,77 €4,50
Individuele zitting van minimaal 30 minuten Op school €27,36 €21,36 €6,00 €25,36 €2,00
Buiten de school €28,33 €22,83 €5,50 €26,33 €2,00
Individuele zitting van minimaal 60 minuten €56,89 €45,89 €11,00 €52,39 €4,50
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2021

*Remgeld = het bedrag dat je daadwerkelijk betaalt. Het resterende geld van het tarief wordt door het RIZIV terugbetaald.

Deze tarieven zijn wettelijk vastgelegd door het RIZIV. Deze terugbetaling is geldig wanneer voldaan wordt aan enkele voorwaarden. De terugbetaling kan afwijken wanneer er geen terugbetaling is door het RIZIV, maar wel door jouw eigen mutualiteit.

Indien u graag extra info wil over de tarieven en de terugbetaling, aarzel dan niet om mij te contacteren.

Hoe aanvragen?

 1. Intakegesprek: anamnesegegevens opvragen, uitleg terugbetaling/tarieven, afspraken die ik hanteer in de praktijk, jullie vragen beantwoorden.
 2. Het verkrijgen van een voorschrift voor logopedisch onderzoek van de arts*.
 3. Het uitvoeren van een onderzoek in kader van adviesvorming en diagnostiek.
 4. Het opstellen van een testverslag door de therapeut en bespreking van de resultaten.
 5. Het verkrijgen van een voorschrift voor logopedische therapie van de arts*.
 6. Het dossier vervolledigen:
  1. Aanvraagformulier met handtekening en kleefbriefje van het ziekenfonds
  2. Voorschrift voor logopedisch onderzoek van arts*
  3. Testverslag van de therapeut
  4. Voorschrift voor logopedische therapie van arts*
 7. Afgifte van dossier bij het ziekenfonds (= eigen verantwoordelijkheid).
 8. Opstart logopedische therapie.

*Kinderarts, NKO-arts, kinderpsychiater, kinderneuroloog,…

Vragen of meer informatie nodig?