Scroll Top
Prijzen
Prijzen
Prijzen
Honorarium Verhoogde tegemoetkoming
Aanvangsonderzoek
per 30 minuten
€ 43,84 

   (Remgeld = € 14,84)

€ 36,50

   (Remgeld = € 3,00 )

Evolutieonderzoek

 

€ 72,24

   (Remgeld = € 31,74)

€ 51,50

   (Remgeld = € 4,50)

Therapiesessie per 30 minuten (praktijk)

 

Therapiesessie per 30 minuten (school)

 

€ 36,12

   (Remgeld = € 10,76)

€ 36,12

   (Remgeld = € 12,31)

€ 30,86

   (Remgeld = € 2,00)

€ 29,81

   (Remgeld = € 2,00)

Therapiesessie per 60 minuten

 

€ 72,53

   (Remgeld = € 21,55)

€ 61,98

   (Remgeld = € 4,50)

Individuele ouderbegeleiding

 

€ 72,53

   (Remgeld = € 21,55)

€ 61,98

   (Remgeld = € 4,50)

*Remgeld = het bedrag dat je daadwerkelijk betaalt. Het resterende geld van het tarief wordt door het RIZIV terugbetaald.

Deze tarieven zijn wettelijk vastgelegd door het RIZIV. Deze terugbetaling is geldig wanneer voldaan wordt aan enkele voorwaarden. De terugbetaling kan afwijken wanneer er geen terugbetaling is door het RIZIV, maar wel door jouw eigen mutualiteit.

Indien u graag extra info wil over de tarieven en de terugbetaling, aarzel dan niet om mij te contacteren.

Hoe aanvragen?

 1. Intakegesprek: anamnesegegevens opvragen, uitleg terugbetaling/tarieven, afspraken die ik hanteer in de praktijk, jullie vragen beantwoorden.
 2. Het verkrijgen van een voorschrift voor logopedisch onderzoek van de arts*.
 3. Het uitvoeren van een onderzoek in kader van adviesvorming en diagnostiek.
 4. Het opstellen van een testverslag door de therapeut en bespreking van de resultaten.
 5. Het verkrijgen van een voorschrift voor logopedische therapie van de arts*.
 6. Het dossier vervolledigen:
  1. Aanvraagformulier met handtekening en kleefbriefje van het ziekenfonds
  2. Voorschrift voor logopedisch onderzoek van arts*
  3. Testverslag van de therapeut
  4. Voorschrift voor logopedische therapie van arts*
 7. Afgifte van dossier bij het ziekenfonds (= eigen verantwoordelijkheid).
 8. Opstart logopedische therapie.

*Kinderarts, NKO-arts, kinderpsychiater, kinderneuroloog,…

Vragen of meer informatie nodig?