Scroll Top
Diëtiek
Diëtiek
Diëtiek

Eerste hulp bij moeilijke etertjes!

Samen aan tafel zitten na een drukke dag, genieten van lekker eten en gezellig praten over jullie dag. Voor vele gezinnen is dit een momentje om naar uit te kijken. Toch is dit niet voor iedereen gemakkelijk. Gaan bij jullie de gezinsmaaltijden ook steevast gepaard met geklaag, gehuil of misschien zelfs met woedeaanvallen? Krijgen jullie ook steeds te horen: “Ik lust dat niet.”

Zijn jullie benieuwd hoe jullie het moeilijke eetgedrag van jullie kind kunnen aanpakken? Willen jullie graag een gevarieerd en gezond eetpatroon stimuleren?

Dan help ik jullie graag de eerste stappen zetten in de goede richting.

Wat is moeilijk eetgedrag?

We lusten allemaal wel iets niet en dat is heel normaal. Tijdens de ontwikkeling van een kind komen er periodes voor waarin hij en/of zij veel kleinere hoeveelheden wil eten of net een sterke voorkeur heeft voor bepaalde voedingsmiddelen. Deze periodes gaan meestal vanzelf voorbij. 

Hebben jullie toch het gevoel dat jullie kind langer dan normaal blijft hangen in deze periodes? Of spelen er verder nog extra ontwikkelingsstoornissen mee zoals ADHD of ASS? Gaat dit gepaard met een tragere groei of een verminderde gewichtstoename? Of maken jullie je als ouders zorgen dat jullie kind niet voldoende voedingsstoffen opneemt?

Dan kan het raadzaam zijn om een tijdje extra hulp in te schakelen zodat ik jullie in dit proces kan  begeleiden en ondersteunen. Het is belangrijk om te weten dat jullie er niet alleen voor staan.

Wat is moeilijk eetgedrag?

We lusten allemaal wel iets niet en dat is heel normaal. Tijdens de ontwikkeling van een kind komen er periodes voor waarin hij en/of zij veel kleinere hoeveelheden wil eten of net een sterke voorkeur heeft voor bepaalde voedingsmiddelen. Deze periodes gaan meestal vanzelf voorbij. 

Hebben jullie toch het gevoel dat jullie kind langer dan normaal blijft hangen in deze periodes? Of spelen er verder nog extra ontwikkelingsstoornissen mee zoals ADHD of ASS? Gaat dit gepaard met een tragere groei of een verminderde gewichtstoename? Of maken jullie je als ouders zorgen dat jullie kind niet voldoende voedingsstoffen opneemt?

Dan kan het raadzaam zijn om een tijdje extra hulp in te schakelen zodat ik jullie in dit proces kan  begeleiden en ondersteunen. Het is belangrijk om te weten dat jullie er niet alleen voor staan.

ARFID

Avoidant Restrictive Food Intake Disorder

ARFID is een onderdeel van moeilijk eetgedrag. Arfid onderscheidt zich van moeilijk eetgedrag door het feit dat het om een erkende voedings- of eetstoornis gaat. Er zijn bezorgdheden over het ontwikkelen van een afkeer van eten of er wordt voor gedurende een lange tijd niet voorzien in de eigen behoefte door een gebrek aan interesse in voeding of door het vermijden van voeding met bepaalde sensorische kenmerken. 

Dit gaat gepaard met één of meerdere van volgende kenmerken:

 • Gewichtsverlies of achterblijvende groei
 • Voedingstekorten
 • Afhankelijkheid van sondevoeding of bijvoeding
 • Een verminderd psychosociaal functioneren

Bij vermoeden van ARFID is het aan te raden om extra hulp in te schakelen van een kinderarts, psycholoog en diëtist om de groei en ontwikkeling van jullie kind te helpen opvolgen.

ARFID

ARFID is een onderdeel van moeilijk eetgedrag. Arfid onderscheidt zich van moeilijk eetgedrag door het feit dat het om een erkende voedings- of eetstoornis gaat. Er zijn bezorgdheden over het ontwikkelen van een afkeer van eten of er wordt voor gedurende een lange tijd niet voorzien in de eigen behoefte door een gebrek aan interesse in voeding of door het vermijden van voeding met bepaalde sensorische kenmerken. 

Dit gaat gepaard met één of meerdere van volgende kenmerken:

 • Gewichtsverlies of achterblijvende groei
 • Voedingstekorten
 • Afhankelijkheid van sondevoeding of bijvoeding
 • Een verminderd psychosociaal functioneren

Bij vermoeden van ARFID is het aan te raden om extra hulp in te schakelen van een kinderarts, psycholoog en diëtist om de groei en ontwikkeling van jullie kind te helpen opvolgen.

Is jullie kind een moeilijke eter? Wat kan ik dan als diëtiste voor jullie, als gezin betekenen?

 • Het in kaart brengen van het voedings- en beweegpatroon van jullie kind en het helpen opsporen van eventuele tekorten bij jullie kind.
 • Het geven van praktische tips en tools om stap voor stap te evolueren naar een gevarieerder eetpatroon.
 • Het opvolgen van de groei en ontwikkeling van jullie kind.
 • Het aanbieden van ondersteuning en het zijn van een luisterend oor voor jullie, als ouders.